PRAVIDLA ZÁVODU

TEPLÝŠOVICKÝ BĚH

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

COVID – v případě zrušení závodu bude startovné vráceno v plné výši. 

 

 1. Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu.
 2. Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pravidla a pokyny pořadatele.
 3. Dodržování pravidel bude kontrolováno rozhodčími po celou dobu závodu.
 4. Závod je součástí seriálů Běžec Podblanicka a Běžec Podblanicka Junior. Vypsané kategorie jsou dle pravidel seriálů. Vyhlášeny budou všechny kategorie, oceněny však budou pouze první tři muži a první tři ženy na daných tratích.

 

REGISTRACE

 1. Registrací na závod účastník uděluje souhlas se zpracování osobních údajů a s pravidly závodu. K ochraně osobních údajů vizte níže.
 2. Registrace je možná prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách nejpozději 4. den před závodem. Registrace na místě v den závodu není možná.
 3. Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele (2501824648 / 2010) v plné výši, případně platba hotově v místě určeném pořadatelem.
 4. V případě odhlášení ze závodů týden před startem závodu se vrací startovné ponížené o 150 Kč, které jdou na charitativní účel. V případě odhlášení z dětského závodu týden před startem se vrací v plné výši. V případě odhlášení ze závodu v čase menším než 1 týden se startovné nevrací. Startovné je převoditelné nahlášením na e-mail info@teplysovickybeh.cz.

OMEZENÍ ZÁVODNÍKŮ

10. Závod je otevřen pro veřejnost a může se ho zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – viz text níže.

ZDRAVOTNÍ STAV

11. Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout plánovanou vzdálenost.

PREZENTACE

 1. Každý závodník je povinen dostavit se k prezentaci v den konání závodu v době k tomu určené. U prezentace si závodník vyzvedne startovní číslo, na jeho zadní straně je nalepen čip (u měřených tratí).

STARTOVNÍ ČÍSLO A ČASOMÍRA

 1. Startovní číslo umístěte na přední stranu dresu, nejlépe na hrudník. Startovní číslo nepřehýbejte!
 2. Čas je měřen pomocí čipu, který je připevněn na startovním čísle.
 3. Pokud odstoupíte z jakýchkoliv důvodů nebo ztratíte startovní číslo, nahlašte bezodkladně své startovní číslo časoměřičům a rozhodčím.

START A CÍL

 1. Prostor shromaždiště před startem a cíle je u nafukovací brány v areálu TJ Sokol Teplýšovice.

ZÁZEMÍ

 1. Zázemí se nachází v areálu sportovního klubu TJ Sokol Teplýšovice (start a cíl) a jejím přilehlém okolí. Nacházejí se zde toalety a občerstvení. Parkování vozidel bude značeno informačními tabulemi při vjezdu do obce.

TRASA ZÁVODU

 1. Závod se běží ve třech vzdálenostech, které si závodník musí zvolit při registraci.
 2. Trať vede terénem.
 3. Mapa tratě je uvedena vždy u konkrétního závodu.

OBČERSTVOVACÍ STANICE

 1. Na trati závodu 15 km jsou dvě občerstvovací stanice. O jejím umístění se dozvíte v areálu startu.
 2. Odpad prosím odhazujte hned za občerstvovací stanicí do připravených pytlů, neodhazujte je na traťi, abyste neohrozili ostatní běžce např. slupkami od banánů. 

OBLEČENÍ

 1. Oblečte se vždy podle počasí. V chladném a deštivém dni můžete prochladnout. Vždy si chraňte ruce a hlavu. Čepice nebo čelenka a rukavice pomohou. V případě teplého počasí si oblékněte volné oblečení. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Běžte v botách, které máte vyzkoušené. Nezůstávejte ve vlhkém oblečení, pokud jste mokří, vždy se rychle převlékněte a přesuňte do tepla. Mějte s sebou dostatek oblečení pro převlečení.

ZDRAVOTNÍ INFORMACE

 1. Na rubovou stranu svého startovního čísla napište případné léky, na které jste alergičtí, a uveďte případně jméno a telefon kontaktní osoby, kterou máme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací.
 2. V prostoru startu a cíle bude přítomen zdravotník pro ošetření drobných zranění a poskytnutí první pomoci.
 3. Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, závodu se raději neúčastněte. Nehazardujte s vlastním zdravím. Zdravotní potíže vás vždy doženou, jsou obvykle rychlejší než vaše běžecké tempo.

RADY PRO ZÁVOD

 1. Udržujte stálé průměrné tempo. Klíčem k úspěchu je udržet stálé tempo. Mnozí závodníci dělají chybu, že v začátku závodu přecení své síly. Určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celý závod.

PITNÝ REŽIM

 1. Poslední dny před závodem myslete na pitný režim a vědomě se snažte doplňovat tekutiny.

VÝSLEDKY

 1. Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry výsledky budou v co nejkratším čase uveřejněny na internetu a také v tištěné podobě vyvěšeny na výsledkové tabuli. Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás neprodleně e-mailem na info@irontime.cz.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. Břetislavu Sciskalovi, bytem Teplýšovice 30, 256 01, IČ:02268124 a Martinovi Urbanovi, bytem Teplýšovice 44, 256 01.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastnic a účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu, případně i jiných aktivitách pořadatele. Zpracovávání bude probíhat po dobu 2 let od udělení souhlasu.
 3. Pořadatel bude ke zpracování osobních údajů využívat zpracovatele, společnost RaulWalter s.r.o., Sousedíkova 971/5, 190 00 Praha-Vysočany, IČ: 05168856
 4. Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.
 5. Veškeré obrazové záznamy podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagací závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na info@teplysovickybeh.cz.

OSTATNÍ

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 2. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.

Respektujte pokyny organizátorů závodu, závoďte dle pravidel fair play. Děkujeme a hodně štěstí!

Místo konání

Všechny závody se budou konat v malebné vesničce kousek od Benešova.

Teplýšovice

Zavolej

Pokud máš jakýkoliv dotaz ohledně závodů, neváhej nám zavolat.

Napiš

Jestli tě něco zajímá nebo bys rád pomohl s organizací závodů, neváhej a napiš nám.